Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Spoločná pozícia MNO k operačným programom štrukturálnych fondov

22. 05. 2013

Rada vlády SR pre MNO dňa 25.3.2013 delegovala zástupcov platforiem neziskového sektora do pracovných skupín k jednotlivým OP štrukturálnych fondov. Ich úlohou je aktívne sa podieľať na príprave jednotlivých OP štrukturálnych fondov Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020.

Pracovná skupina vypracovala dokument, v ktorom predkladá svoje stanovisko a návrh opatrení, ktoré sú pre predstaviteľov MNO kľúčové a pri ktorých nie je zrejme, ako boli zohľadnené v jednotlivých operačných programoch.

Spoločná pozícia MNO k operačným programom štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2012

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy