Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Správy - Eurofondy


:


Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ
16. 03. 2017

Bratislava, 16.3.2017: V stredu (15.3.2017) úvodným zasadnutím projektovej rady oficiálne začal pilotný projekt Partnerstvo z dielne expertov mimovládnych neziskových organizácií, aktívnych v téme fondov Európskej únie. Projekt na Slovensku vytvára po prvýkrát priestor pre...

MNO sa môžu uchádzať o eurofondy v oblasti práce s marginalizovanými rómskymi komunitami
09. 02. 2017

Ministerstvo vnútra SR, zodpovedné za riadenie podpory pomoci marginalizovaných rómskych komunít (MRK) z Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), plánuje vyhlásenie výziev, v ktorých sa o podporu na svoje projekty budú môcť uchádzať aj mimovládne neziskové organizácie. Napriek...

Fondy EÚ v oblasti životného prostredia aj pre MNO
19. 01. 2017

Operačný program Kvalita životného prostredia otvorí v prvom polroku 2017 viaceré výzvy, kde sa budú môcť o podporu z fondov EÚ uchádzať aj mimovládne neziskové organizácie. Zatiaľ najpodrobnejšie informácie o výzvach sú uvedené v novom harmonograme výziev na rok 2017, ktorý...

Konštruktívny prístup k partnerskému dialógu na MŽP SR
14. 09. 2016

Sekcia environmentálnych programov a projektov na Ministerstve životného prostredia SR vytvorila už dve expertné pracovné skupiny, kde sa k slovu dostali aj nezávislí experti z radov MNO. Nešlo pritom o klasické pripomienkovanie hotových materiálov, ale o účasť na tvorbe...

Operačný program Efektívna verejná správa – príprava výzvy pre MVO pokračuje
11. 04. 2016

Ako sme vás informovali v správe z 24. marca 2016, vďaka iniciatíve riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na Ministerstve vnútra SR máme možnosť prispieť k tvorbe dopytovej výzvy orientovanej výlučne na MNO tak, aby jej nastavenie zodpovedalo potrebám a možnostiam...

Pozvánka na diskusný panel Aktívna účasť občianskej spoločnosti na rozhodovaní o fondoch EÚ
26. 10. 2015

Priatelia Zeme-CEPA, CEE Bankwatch Network a Centrum vzdelávania neziskových organizácií  pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozývajú na diskusný panel Aktívna účasť občianskej spoločnosti na rozhodovaní o fondoch EÚ, ktorý sa uskutoční dňa...

Schvaľovanie operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku
09. 01. 2015

Po schválení Partnerskej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou v júni 2014 prebieha od októbra 2014 schvaľovanie operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku. Postupne Európska komisia schválila...

Zástupcovia MNO v monitorovacích výboroch EŠIF
10. 12. 2014

Vážení záujemcovia o členstvo v monitorovacích výboroch z radov mimovládnych organizácií. V súčasnosti prebieha výber zástupcov tretieho sektora do monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov EŠIF na roky 2014 – 2020. Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 –...

«  1 | 2 | 3 | 4  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy