Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Správy - Eurofondy


:


Operačné programy schválené vládou
15. 05. 2014

Operačné programy na obdobie 2014 – 2020 schválené vládou SR Vláda SR na svojich zasadnutiach 16.04.2014 a 14.05.2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 – 2020: Operačný programEfektívna verejná...

Finalizácia operačných programov na obdobie 2014 – 2020
22. 04. 2014

V týchto dňoch finišuje príprava operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 – 2020. Jednotlivé zodpovedné ministerstvá zaraďujú operačné programy do medzirezortného pripomienkového konania na stránke Portál právnych...

Hromadná pripomienka za efektívne, otvorené čerpanie štrukturálnych fondov za účasti občianskej spoločnosti
04. 02. 2014

Dávame do pozornosti hromadnú pripomienku verejnosti k Partnerskej dohode, ktorá je hlavným strategickým dokumentom upravujúcim pravidlá pre fondy EÚ na roky 2014-2020. Viac informácií na stránke ChangeNet.

Tlačová správa: Efektívna verejná kontrola nových fondov EÚ je ohrozená
31. 01. 2014

Nastavovanie nových fondov EÚ vstúpilo rokom 2014 do svojej záverečnej fázy a v priebehu roka by mali byť schválené všetky dôležité dokumenty, ktoré určia pravidlá pre ich využívanie. Hlavným rámcom pre investovanie peňazí z európskeho rozpočtu je tzv. Partnerská dohoda, ku ktorej práve...

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 je v MPK
31. 01. 2014

Dňa 29.01.2014 sa stretla pracovná skupina zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, delegovaná Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v rámci implementácie Partnerstva a na základe metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu. Jej úlohou je aktívne sa podieľať na...

Operačný program Efektívna verejná správa
10. 06. 2013

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač vymenoval pracovnú skupinu, zloženú z predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, ktorej úlohou je podieľať sa na príprave operačnému programu Efektívna verejná správa v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie v...

Spoločná pozícia MNO k operačným programom štrukturálnych fondov
22. 05. 2013

Rada vlády SR pre MNO dňa 25.3.2013 delegovala zástupcov platforiem neziskového sektora do pracovných skupín k jednotlivým OP štrukturálnych fondov. Ich úlohou je aktívne sa podieľať na príprave jednotlivých OP štrukturálnych fondov Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020. Pracovná skupina...

«  1 | 2 | 3 | 4
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy