Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2018, Pondelok
 

Realizácia úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012-2013

Tvorba AP 2012-2013  |  Realizácia AP 2012-2013  |  Hodnotenie AP 2012-2013  |  Výstupy z AP 2012-2013

:


Zákon o ochrane oznamovateľov korupcie schválený
05. 11. 2014

Národná rada SR schválila zákon, ktorého zámerom je pomôcť odhaľovať korupciu a to prostredníctvom posilnenia ochrany jej oznamovateľov voči následnému šikanovaniu zo strany zamestnávateľa. Po dvoch neúspešných návrhoch zákonov z jari 2014 tretí návrh z dielne Ministerstva vnútra...

Slovensko vyhodnotené ako krajina s najlepšie splneným plánom otvoreného vládnutia
03. 09. 2014

Nadácia pre otvorené znalosti Open Knowledge Foundation zverejnila analýzu výsledkov plnenia akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie k decembru 2013. Spomedzi 64 krajín medzinárodnej iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie boli vybrané celkovo tri krajiny, ktoré slúžia ako príklad...

V parlamente sú 2 návrhy zákonov bojujúcich proti korupcii
03. 06. 2014

Na májovú schôdzu sú v parlamente zaradené 2 návrhy zákonov bojujúce proti korupcii: Návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestných činov korupcie a iných vybraných trestných činov (whistleblowers) Návrh zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti...

Uskutočnil sa hodnotiaci workshop Iniciatívy pre otvorené vládnutie
04. 10. 2013

Dňa 19. septembra 2013 sa v priestoroch Vodárenského Múzea v Bratislave uskutočnil Hodnotiaci workshop Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorý sa niesol v príjemnej, partnerskej a otvorenej atmosfére. Hodnotiaci workshop vedený lektormi PDCS bol rozdelený do troch tematických častí: identifikovanie...

Stretnutie k problematike ochrany oznamovateľov nekalých praktík
28. 03. 2013

Hlavným programom stretnutia bol aktuálny stav v oblasti problematiky oznamovateľov nekalých praktík (tzv. whistleblowers), a možné riešenia úpravy ich ochrany. Prítomní boli zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a...

Nová webová stránka Iniciatívy pre otvorené vládnutie
18. 01. 2012

V týchto dňoch sme spustili novú internetovú stránku venujúcu sa Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Splnomocnenec vlády SR Filip Vagač bol poverený premiérkou Ivetou Radičovou pripraviť návrh Akčného plánu v rámci tejto iniciatívy na Slovensku. Nová webstránka www.otvorenavlada.gov.sk slúži na...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]