Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2018, Pondelok
 

Realizácia úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019

Tvorba AP 2017-2019  |  Realizácia AP 2017-2019

:


Správa o plnení AP OGP 2017 – 2019 – kapitola Otvorená justícia
16. 06. 2017

Prvé štyri úlohy z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 boli splnené. Jedná sa o úlohy z kapitoly Otvorená justícia, ktorých cieľom je dosiahnutie vyššej transparentnosti výberu sudcov a postihovania sudcov za disciplinárne previnenia a skvalitnenie...

Organizovali sme diskusiu o zákone o whistleblowers
12. 04. 2017

Dňa 5. apríla 2017 organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (ďalej len „FSEV UK“) v Bratislave diskusiu na tému „Dva roky existencie zákona o whistleblowers. Čo ukázala...

Analýza zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií za rok 2016
04. 04. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vypracoval Analýzu zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií. Analýza vznikla v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k...

Príďte s nami diskutovať o Zákone o whistleblowers
30. 03. 2017

Dňa 5. apríla 2017  o 15:00 organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (ďalej len „FSEV UK“) v Bratislave diskusiu na tému: „Dva roky existencie zákona o...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]