Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2018, Štvrtok
 

Tvorba Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019

Tvorba AP 2017-2019  |  Realizácia AP 2017-2019

:


Schválený Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019
01. 03. 2017

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 01.03.2017 schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2017-2019“). Úlohy Akčného plánu OGP 2017-2019 sú ambiciózne, reflektujú príklady dobrej praxe zo zahraničia a majú veľký potenciál...

Ďakujeme Vám za Vašu účasť na workshope OPEN GOVERNMENT WEEK
07. 11. 2016

V termíne od 17.-20.10.2016 sme organizovali 4-denný workshop s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK.  Kľúčové slová, ktoré charakterizovali workshopy OPEN GOVERNMENT WEEK, sú nasledovné: kick off workshop, networking, zvyšovanie povedomia. Inými slovami, hlavnými cieľmi workshopov bolo...

Predbežný program na „OPEN GOVERNMENT WEEK“ zverejnený!
04. 10. 2016

Aktualizované Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako nositeľ Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku Vás srdečne pozýva na OPEN GOVERNMENT WEEK - kick off workshop pred implementáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (jeho znenie...

Pozývame na OPEN GOVERNMENT WEEK!
30. 09. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na workshop s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK -  kick off workshop pred implementáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (Akčný plán OGP 2016 – 2019).   V rámci týždňa 17. -...

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 predložený do medzirezortného pripomienkového konania
07. 09. 2016

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán  OGP 2016 – 2019“) je v termíne od 6.9. -  20.9.2016 predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Akčný plán OGP 2016 – 2019 nájdete na portáli Slov-Lex tu Na tvorbe Akčného plánu...

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania
13. 06. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vytvoril participatívnym spôsobom návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“). Akčný plán OGP 2016 – 2019 bol vytvorený v priestore expertných pracovných skupín v...

Finálny návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019 zverejnený
29. 04. 2016

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou tvorby a implementácie akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie ( z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“) na Slovensku. Po vyhodnotení implementácie Akčného plánu OGP 2015 vypracoval ÚSV...

Správa z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019
20. 04. 2016

Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie (ďalej len „OGP“) na Slovensku organizoval 3 regionálne workshopy k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“) v týchto...

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]