Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Otvorené vládnutie

Princípy otvoreného vládnutia

  • Transparentnosť: Informácie o aktivitách vlády a verejnej správy sú obsažné, voľne a včas prístupné verejnosti.
  • Občianska participácia: Verejná správa hľadá spôsoby mobilizácie občanov pri ich zapájaní do verejnej diskusie, pravidelne s občanmi komunikuje a umožňuje im vstupovať do riešenia verejných otázok.
  • Zodpovednosť: Pri spravovaní vecí verejných sú zavedené pravidlá, nariadenia a mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa vláda a verejná správa zodpovedá za svoje aktivity a ktoré ich nútia prebrať zodpovednosť za zlyhanie vo vzťahu k zákonom alebo záväzkom.
  • Otvorenosť prostredníctvom nových technológií: Vláda a verejná správa poskytuje voľný prístup k technológiám a dátam, ktoré má k dispozícií. Tieto dáta spĺňajú základné štandardy otvorených dát. Vláda podporí používanie nových technológií pri vytváraní inovácií, ktoré zvyšujú schopnosti občanov pri využívaní otvorených dát.