Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2019, štvrtok
 

Odborná projektová rada

Úlohou projektovej odbornej rady vo všeobecnosti bude odborne dozerať na realizáciu celej hlavnej aktivity národného projektu, t. j. všetkých jej podaktivít, dávať svoje odporúčania, komentáre a návrhy, pričom pokrýva hlavné oblasti výskumu z rôznych pohľadov (sociologického, ekonomického, akademického, politologického, filozofického,...).