Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2018, Štvrtok
 

Správy


:


Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala na svojom zasadnutí uznesenie k aktuálnej situácii
03. 04. 2018

Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnilo 14. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrila diskusia a následné schválenie uznesenia Rady vlády pre MNO ohľadom súčasnej situácie. Členovia Rady vlády pre MNO v ňom spoločne podporili upokojenie...

Uskutočnilo sa 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
26. 06. 2017

Dňa 19. júna 2017 sa uskutočnilo 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrila nominácia zástupcu občianskej spoločnosti zo strany Rady vlády pre MNO do Rady pre štátnu službu. Z dvoch kandidátok bola do tejto funkcie nominovaná Katarína...

Uskutočnilo sa 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
30. 03. 2016

Dňa 17.03.2016 sa uskutočnilo 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie: Hlavnými bodmi zasadnutia boli:1. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 - aktuálny stav.2. Schválenie hodnotiacej správy akčného plánu Iniciatívy pre...

Uskutočnilo sa 10. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
22. 12. 2015

Dňa 10.12.2015 sa uskutočnilo v poradí 10. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Hlavnými bodmi zasadnutia boli: Predstavenie návrhu akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 Predstavenie návrhu zákona o registri mimovládnych...

Nominovaní zástupcovia tretieho sektora v monitorovacích výboroch operačných programov
16. 01. 2015

Komora za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Komora) na svojom zasadnutí dňa 16.12.2014 diskutovala o nomináciách zástupcov tretieho sektora do monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov európskych štrukturálnych a ...

7. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
15. 05. 2014

Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa dňa 10.04.2014 stretli sa prvom tohtoročnom spoločnom zasadnutí. Hlavnou témou bolo predstavenie mechanizmu asignácie dane právnických osôb na najbližšie roky. K tomuto bodu programu sa priradili ďalšie dve témy, ktoré vyplynuli z úloh...

6. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
12. 02. 2014

Zástupcovia štátnej správy a mimovládneho sektora sa dňa 19.12.2013 stretli na 6. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o materiáloch, ktoré predniesli jednotliví partneri štátnej správy: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: Národná...

Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií
12. 02. 2014

Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Cieľom zasadnutia bude zaujatie stanoviska k Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Vznesené pripomienky k Partnerskej dohode si môžete prečítať...

1 | 2 | 3 | 4  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy