Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. september 2019, pondelok
 

Sektorové rady

V rámci národného projektu je zostavených 12 sektorových rád (SR), ktorých garanti sú členmi Odbornej projektovej rady: 

 1. SR pre kultúru a duchovné hodnoty
 2. SR pre životné prostredie
 3. SR pre ľudské práva a advokačné aktivity
 4. SR pre zdravie
 5. SR pre sociálne služby a sociálnu pomoc
 6. SR pre vzdelávanie
 7. SR pre šport
 8. SR pre dobrovoľníctvo
 9. SR pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc
 10. SR pre občiansku spoločnosť
 11. SR pre ekonomiku
 12. SR pre mládež

Sektorové rady sú tvorené expertmi a odborníkmi zastrešujúcimi všeobecne prospešné oblasti.