Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2019, Štvrtok
 

Všetky správy


:


Pridajte sa k Národnému projektu Participácia!
16. 01. 2019

Národný projekt Participácia sa dostáva do vzrušujúcej fázy výstupov z jednotlivých častí projektu. Preto do nášho tímu hľadáme novú posilu, ktorá chápe význam participácie i zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. A ak nám k tomu viete pomôcť so zabezpečením redaktorských a...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - Január 2019
10. 01. 2019

DO NOVÉHO ROKU VÁM AKO PRVÉ SPRÁVY PRINÁŠAME ÚVODNÉ SLOVÁ SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI A VEDÚCICH PROJEKTOV REALIZOVANÝCH NA ÚRADE SPLNOMOCNENCA Milí partneri, priatelia a priateľky, kolegovia a kolegyne, ďakujem Vám za všetkým za to, čo sme spoločne...

Z denníkov pilotných schém - Január 2019
08. 01. 2019

Pilotný projekt 4 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a úrad Bratislavského samosprávneho kraja pozývajú na konferenciu „Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území  Bratislavského...

Projekt Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti je pripravený na spustenie
02. 01. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v súčasnosti finalizuje prípravnú fázu národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“. V nej sme zabezpečili personálne kapacity na úrovni projektového tímu...

Splnomocnenec odovzdal ocenenie Srdce na dlani
20. 12. 2018

Dňa 4. decembra 2018 sa konalo v Koncertnej sieni Dvorana v Bratislave slávnostné udeľovanie regionálnych ocenení Srdce na dlani 2018. Srdce na dlani oceňuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (jednotlivcov aj kolektívy) a ich projekty, ktoré vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v ...

Z denníkov pilotných projektov - December 2018
14. 12. 2018

Pilotné projekty NP Parti na konferencii Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030 Dňa 11. decembra 2018 bol národný projekt Participácia jedným z bodom programu záverečnej konferencie Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030. ...

Z denníkov analytiky - December 2018
14. 12. 2018

Prvé tréningy k participatívnemu rozpočtovaniu na stredných školách sú úspešne za nami Tréning úspešných žiadateľov zo 16 stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré boli podporené z prvej dotačnej schémy na zavádzanie participatívnych rozpočtov. Dva celodenné tréningy pre riaditeľov,...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - jeseň 2018
11. 12. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Koordinované riadenie podpory sociálneho podnikania z fondov EÚ témou v Banskej Bystrici V dňoch 6. – 7. októbra 2018 sme v Banskej Bystrici zorganizovali...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]