Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2018, Utorok
 

Všetky správy


:


GDPR sa týka aj nás
01. 06. 2018

Vážení partneri, spolupracovníci a priaznivci, ako už iste viete, 25. mája 2018 nadobudli účinnosť Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation, skratka GDPR) a zákon č. 18/2018 Z....

Z denníkov analytiky - Júl 2018
11. 07. 2018

Príprava a spustenie zberu dát III Už v mesiaci apríl sme začali prípravné práce k aktivite s názvom zber dát III vyhlásením výzvy na predkladanie prihlášok na pozíciu výskumník/výskumníčka.V júni sme na základe podkladov od 55 záujemcov a záujemkýň o pozíciu a po...

Vyjadrite sa k analýze zverejnených datasetov ústredných orgánov štátnej správy
02. 07. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval druhú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy. Analýza vychádza z plnenia úlohy B. 10 Uznesenia vlády SR č. 104/2017, ktorá znie „vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli...

Z denníkov pilotnej schémy - Jún 2018
14. 06. 2018

Pilotný projekt č.5 Dňa 13. júna 2018 sa v rámci pilotného projektu 5 realizovalo ďalšie zo stretnutí s občanmi. Stretnutie tentokrát hostila obec Buglovce. Michal Smetanka, ktorý stretnutie viedol a facilitoval, otvoril základné okruhy tém, ktoré sú predmetom verejných...

Z denníkov analytiky - Jún 2018
11. 06. 2018

Na rozpočet s občany Dňa 7. júna 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Na rozpočet s občany, ktorú usporiadalo mesto Brno v priestoroch Novej radnice. Na konferencií sme sa dozvedeli množstvo informácií zo sveta participatívneho rozpočtovania, vypočuli si skúsenosti praktikov a...

Príďte na diskusie k ideovému zámeru úpravy zákona o podpore práce s mládežou
08. 06. 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rada mládeže Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spoločne pracujú na tom, aby hlas mladých ľudí a ľudí, ktorí pracujú s mládežou a pre mládež bol súčasťou genetického fondu vznikajúceho...

Vyjadrite sa k hodnoteniu implementácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019
07. 06. 2018

V rámci tvorby strednodobej hodnotiacej správy plnenia záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 pripravil ÚSV ROS verejný draft, ktorý je dostupný na pripomienkovanie verejnosti. Správa je dostupná na pripomienkovanie na tomto mieste. Správa...

Informačné semináre k výzve z OP Kvalita životného prostredia na vodozádržné opatrenia
31. 05. 2018

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačný program Kvalita životného prostredia srdečne pozýva všetkých záujemcov a záujemkyne na informačné semináre k výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Výzva umožní financovať viaceré...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]