Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2018, Streda
 

Všetky správy


:


Hľadáme výskumníkov alebo výskumníčky
13. 04. 2018

Zaujímate sa o prostredie verejnej správy a procesy tvorby verejných politík? Ste zvedaví/á, viete klásť otázky a hľadať odpovede? Chcete, aby to tu fungovalo lepšie? Tak sa prihláste, možno hľadáme práve Vás. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá záujemcov a...

Výzva na zasielanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“
24. 04. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSVROS“) vyzýva na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“(ďalej projekt)...

Hodnotíme plnenie úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019
20. 04. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) ako koordinačný orgán Iniciatívy pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership, OGP) pripravuje strednodobú hodnotiacu správu napĺňania záväzkov Akčného plánu OGP na roky 2017 – 2019. Správa vzniká za cieľom...

UMB otvára nový študijný program, jediný svojho druhu v krajinách V4, obzvlášť vhodný pre MNO
19. 04. 2018

  Pedagogická a Ekonomická fakulta UMB pripravili pre ľudí pracujúcich v mimovládnych organizáciách spoločný študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce. Dozviete sa v ňom nielen to, ako iným pomáhať, ale aj ako sa pritom nestratiť v číslach a ...

Z denníkov pilotnej schémy - Apríl 2018
19. 04. 2018

Pilotný projekt 12 Dňa 12.4.2018 sa konalo ďalšie zo stretnutí Občianskej rady v Lenartove. Občianska rada je poradný orgán, ktorý pozostáva z rómskych a nerómskych občanov Lenartova, ktorí majú záujem podieľať sa na riešení vecí verejných obce Lenartov. Cieľom stretnutia bolo...

Z denníkov analytiky - Apríl 2018
17. 04. 2018

Akadémia aktívneho občianstva pokračovala druhým stretnutím Dňa 11.4. sa konalo v poradí už druhé stretnutie zo série vzdelávacích aktivít ÚSV ROS Akadémia aktívneho občianstva. Témou prednášky bolo odpadové hospodárstvo podnázvom „Vieme žiť bez odpadu? Tvoj alebo náš odpad?“. Stretnutie bolo...

Úradný spravodaj - 14. týždeň 2018
12. 04. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Hľadáme finančného manažéra alebo finančnú manažérku Do nášho pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja...

Úspešné Slovensko je výsledkom práce aj tretieho sektora
04. 04. 2018

Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mimovládne organizácie (ktoré sme zvykli označovať ako „tretí sektor“) sú veľkou rodinou rôznych právnych foriem formálne založených organizácií, právnických osôb, ktoré registruje, resp. eviduje štát. Tisíce organizácií vznikli...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]