Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Otvorené vzdelávacie zdroje sú celosvetovou témou

26. 09. 2017

ovzZástupkyne úradu splnomocnenca sa zúčastnili 2. celosvetového kongresu UNESCO na tému otvorené vzdelávacie zdroje – Open Educational Resources (OER). Kongres sa uskutočnil v slovinskej Ľubľane v dňoch 18.-20.09.2017. Zúčastnili sa ho zástupcovia krajín z celého sveta na úrovni ministrov školstva a iných vysokých predstaviteľov rezortov, ďalej zástupcovia vzdelávacích inštitúcií a experti z mimovládneho sektora. Celým kongresom rezonovala otázka kvality vzdelávacích zdrojov a digitálnej transformácie vzdelávania a celej spoločnosti. Dôraz bol kladený na podporu učiteľov, na posilnenie zmeny ich myslenia, prístupu a ich profesionalizáciu. Silne zneli témy inklúzie, individuálneho prístupu k žiakom a integrácie. Veľmi zdôrazňovanou témou bolo tiež na jednej strane prepájanie krajín a na strane druhej zachovávanie národných a jazykových špecifík.

Hlavnou organizátorkou kongresu bola slovinská ministerka školstva, vedy a športu pani Maja Makovec Brenčič, ktorá vo svojich vystúpeniach nenechala nikoho na pochybách, že Slovinsko je celosvetovým lídrom témy OER. Povzbudzujúca bola tiež panelová diskusia 12 ministrov školstva z celého sveta - európskych krajín Chorvátsko, Macedónsko, Litva, ale aj krajín Ázie (Bangladéš), Karibiku (Kostarika), arabského sveta. Ministerky a ministri prezentovali stratégie a úspechy svojich krajín s dôrazom na užitočnosť a nevyhnutnosť prechádzať pri vzdelávacích zdrojoch do ich digitálnej otvorenej podoby.

V jednotlivých prezentáciách krajín zo všetkých kútov sveta nechýbalo silné prepojenie na Agendu 2030, špeciálne na cieľ 4 Kvalitné vzdelávanie. Jednoznačnou zhodou je tiež využívanie otvorených licencií Creative Commons CC BY.

Záver kongresu priniesol prezentáciu 3 veľkých zoskupení krajín, ktoré kooperujú a spoločne vytvárajú OER – združenie 11 krajín juhovýchodnej Ázie SEAMEO, združenie 22 krajín Arabského polostrova a Subsaharskej Afriky ALESCO a spojenie krajín Latinskej Ameriky a Karibiku. Prezentáciu malo tiež spoločné výskumné centrum – Joint Research Centre (JRC) Európskej komisie, ktoré zosumarizovalo prístupy k OER v jednotlivých krajinách EÚ a odporúčania na ďalší postup.

Výstupom kongresu sú dva dokumenty:

  • Ľubľanský OER akčný plán 2017 (EN)/(SK) (PDF, 662 kB)
  • Stanovisko ministrov k 2. svetovému kongresu OER (EN)/(SK) (PDF, 253 kB)

Úrad splnomocnenca priniesol tému otvorených vzdelávacích zdrojov na Slovensku v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie v akčnom pláne 2015 a pokračuje v nej v akčnom pláne 2017-2019. Kongres pre nás priniesol potvrdenie dôležitosti témy OER. Na národnej úrovni sa javí ako nevyhnutné nájsť pochopenie pre tému OER zo strany hlavného zodpovedného aktéra – ministerstva školstva a sústredenie sa na hľadanie ciest tvorby OER a búranie doterajších bariér. Po kongrese musíme priznať, že máme pred sebou obrovský kus cesty a inšpiráciu môžeme čerpať aj od krajín, ktoré svojimi makroekonomickými štatistikami v celosvetových štatistikách výrazne zaostávajú za Slovenskom.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]