Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2018, Nedeľa
 

Príďte na diskusie o národných prioritách k implementácii Agendy 2030

06. 03. 2018

V mesiacoch marec a apríl 2018 bude na celom Slovensku prebiehať súbor pracovných seminárov a stretnutí k pripomienkovaniu návrhu národných priorít implementácie Agendy 2030. Tento participatívny proces má umožniť zainteresovaným aktérom a odbornej verejnosti zoznámiť sa s predbežným návrhom Národných priorít implementácie Agendy 2030, pripomienkovať a dopĺňať ich výber prípadne formulovať odporúčania pre ich následnú implementáciu.  

Ak sa chcete zapojiť  aj Vy do diskusie o prioritách rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, máte tak možnosť urobiť  v týchto mestách:

Predbežný harmonogram zasadnutí participatívneho procesu:

Prvá etapa  stretnutí s aktérmi participačného procesu

 07. 03.

 Nitra

(Mestský úrad, Štefánikova trieda 60)

Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí

(pozvánka (PDF, 312 kB)/program (PDF, 535 kB))

 08. 03.

Banská  Bystrica

(Cikkerová sieň, Historická Radnica, Námestie SNP 1)

Vzdelanie pre udržateľný rozvoj

(pozvánka (PDF, 310 kB)/program (PDF, 537 kB))

 09. 03.

 Zvolen

(Zasadacia miestnosť Mestskej rady na 1. poschodí, Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 22)

Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy

(pozvánka (PDF, 311 kB)/program (PDF, 538 kB))

 12. 03.

 Poprad

(Miestnosť C 103, Mestský úrad Poprad Nábrežie Jána Pavla II.)

Zdravie a kvalita života

(program (PDF, 533 kB))

 13. 03.

 Prešov

Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia

 Druhé kolo participačných stretnutí sa uskutoční medzi 4. a 13. aprílom 2018. V tomto kole sa okrem piatich tematických stretnutí uskutoční aj stretnutie k prierezovým prioritám.

Pre bližšie informácie o harmonograme a programe stretnutí sledujte náš Facebook alebo webstránku Úradu podpredsedu vlády SR pre investívie a informatizáciu, zodpovedného za koordináciu Agendy 2030 na národnej úrovni.

Záujem o účasť môže prejaviť aj verejnosť prostredníctvom e-mailu na kontakt: Anna Zemanová

Ďalšie otázky týkajúce sa implementácie Agendy 2030 môžete smerovať na adresu: Valéria Bankóová

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]