Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2018, Nedeľa
 

Príprava koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k doborovoľníctvu

07. 03. 2018

pracovna skupinaV nadväznosti na úlohu č. 10 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2017-18 sme sa koncom roka 2017 stali súčasťou pracovnej skupiny, zameranej na prípravu  Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Spoločne s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov a zástupkýň relevantných odborov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií, základných a stredných škôl a akademickej obce pripravujeme návrh dokumentu, ktorého cieľom je začlenenie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu  do formálneho aj neformálneho vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch vzdelávania.

V tejto neľahkej úlohe nás prišiel podporiť aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Krajňák, ktorý svojimi návrhmi obohatil pripravovaný dokument.

Jeho výslednú verziu si čoskoro budete môcť prečítať na našej webovej stránke a zároveň vyjadriť k nej svoje návrhy a pripomienky.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]