Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Pripravujeme nový Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021

29. 01. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil proces prípravy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021. Našim záujmom je využiť participatívne metódy tvorby a zapojiť čo najširšie spektrum odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií, akademického sektora, aktívnych občanov aj predstaviteľov verejnej správy.

Príprave nového akčného plánu predchádza vyhodnotenie implementácie súčasného akčného plánu na roky 2017-2019 (PDF, 905 kB). Všetky informácie o jednotlivých úlohách súčasného akčného plánu nájdete na platforme Trello na tomto mieste.

V celom procese budeme klásť dôraz na prácu expertov v pracovných skupinách (pre oblasť otvorené dáta, otvorené vzdelávanie, otvorená veda, participácia, justícia a i.). Členovia pracovných skupín pripravia prvý návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorý bude možné následne pripomienkovať on-line. Návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019-2021 bude ďalej konzultovaný pri príležitosti medzinárodného Týždňa otvoreného vládnutia 2019 v dňoch 11. – 15. marca 2019 v Bratislave a počas následných regionálnych workshopov.

Hodnotiaci proces a proces tvorby je otvorený všetkým aktérom, ktorí majú záujem prispieť svojou expertízou k zvyšovaniu transparentnosti, efektivity a participácie na Slovensku a iniciovať inovácie vo verejnej správe. Obraciame sa preto na odbornú aj laickú verejnosť so žiadosťou o spoluprácu rôznymi formami:

  • účasť na hodnotení akčného plánu na roky 2017-2019
  • účasť na tvorbe nového akčného plánu na nasledujúce obdobie,
  • záujem o členstvo v jednotlivých pracovných skupinách,
  • záujem o rozpracovanie starých, príp. zadefinovanie nových tém.

V prípade Vášho záujmu, resp. akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Luciu Lacika, tel. č.: 02/509 44 924

Tešíme sa na spoluprácu!

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]