Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Týždeň otvoreného vládnutia 2019 – inšpirácia k novému akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na najbližšie roky

20. 05. 2019

Druhý marcový 2019 patril trochu netradične otvorenému vládnutiu. Netradične preto, lebo posledné tri roky sme sa o otvorenom vládnutí, akčných plánoch a jednotlivých témach rozprávali väčšinou na jeseň. V tento rok sa však Slovensko stalo súčasťou medzinárodného jarného podujatia s názvom Open Government Week. Takmer sto vlád z celého sveta prinieslo počas jedného týždňa workshopy, prezentácie či diskusie s rôznymi partnermi na témy týkajúce sa otvoreného vládnutia.

Tohtoročný Týždeň otvoreného vládnutia 2019 mal priniesť viac než len informovanie verejnej správy, občianskej spoločnosti či verejnosti o tom, čo sa v téme Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku deje. Celých päť dní sme venovali aj zberu podnetov a nápadov do nového akčného plánu, ktorý by sme ako krajina mali po schválení vládou napĺňať najbližšie dva roky.

Na úvod sme zúčastneným aj širokej verejnosti prostredníctvom tlačovej konferencie predstavili výsledky prieskumu verejnej mienky o participácií na Slovensku, ktorý vznikol v rámci nášho národného projektu Participácia. Prieskum ukázal nelichotivé výsledky – nedôvera občanov a občianok Slovenska voči inštitúciám je vysoká, miera participácie na verejnom dianí naopak nízka. Iniciatíva pre otvorené vládnutie vznikla práve za účelom zvyšovania dôvery občanov a občianok vo svoj vlastný štát aj tým, že sa občania a občianky budú aktívnejšie podieľať na vládnutí. Počas piatich dní sme zúčastneným postupne predstavili jednotlivé témy, v ktorých otvárame vládnutie na Slovensku. Predstavitelia a predstaviteľky štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti či bežnej verejnosti diskutovali napríklad o inštitúte predbežnej informácie a správe o účasti verejnosti o zapájaní do legislatívneho procesu, spoločne za okrúhlymi stolmi navrhovali možnosti jednoduchého schvaľovania nových otvorených vzdelávacích zdrojov, dozvedeli sa ako vnímajú tému otvorenej vedy naši vedci, výskumníci, vedkyne a výskumníčky. Veľmi podnetným bol deň venovaný participácii, kde sme sa takisto pri okrúhlych stoloch zamýšľali nad vzájomnými vzťahmi medzi občianskou spoločnosťou, samosprávou a štátnou správou či deň venovaný otvoreným dátam, kde sme sa zamysleli nad významom otvorených dát pre hodnoty Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

To všetko a ešte omnoho viac nájdete v záverečnej správe z Týždňa otvoreného vládnutia 2019 (PDF, 1 MB).

Otvorené vládnutie sme nenechali len na Bratislavu. Aj v Košiciach a v Banskej Bystrici sme sa s lokálnymi aktérmi porozprávali o tom, ako si predstavujú otvorené vládnutie na Slovensku v najbližšom období. Veľmi nás tešil záujem občianskej spoločnosti predovšetkým v Banskej Bystrici, no z Košíc sme si tiež priniesli mnohé relevantné podnety.

O všetkých návrhoch, ktoré sme zozbierali počas Týždňa otvoreného vládnutia 2019 v Bratislave, Banskej Bystrici aj v Košiciach sme diskutovali v rámci prípravy nového akčného plánu na najbližšie dva roky. Veľmi si ceníme všetky podnety a mnohé z nich nájdete v prvom návrhu, ktorý zverejníme už čoskoro. S viacerými podnetmi budeme ďalej pracovať aj mimo Iniciatívy pre otvorené vládnutie, v rámci aktivít spojených s rozvojom občianskej spoločnosti či diskusiami s jednotlivými ministerstvami na pôde Rady vlády SR pre MNO.

Ako koordinátori Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku a podporovatelia participácie oceňujeme dôležitú úlohu aktívnych občanov a občianok, mimovládnych organizácií, predstaviteľov a predstaviteliek občianskej spoločnosti a štátnej správy. Aktívny vstup a spolupráca všetkých relevantných aktérov je jedným zo základných princípov Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorý vedie k zvyšovaniu dôvery občanov v inštitúcie štátu a kvalitnejšiu tvorbu verejných politík. Preto Vám všetkým srdečne ďakujeme za Vaše vstupy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]