Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2019, piatok
 

Vyjadrite sa k analýze zverejňovania datasetov na portáli otvorených dát

28. 06. 2019

Ďakujeme za všetky pripomienky k analýze zverejňovania datasetov verejnej správy. Finálna verzia je dostupná na tomto mieste (PDF, 1 MB). V najbližšom čase bude ÚSV ROS komunikovať odporúčania zaitneresovaným aktérom.

Finálna verzia Analýzy zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát (2019) (PDF, 1 MB)


 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval tretiu Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy (DOCX, 464 kB). Analýza vychádza z plnenia úlohy B. 10 Uznesenia vlády SR č. 104/2017, ktorá znie „vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.“ Nadväzuje na analýzy z predchádzajúcich rokov (20172018).

Cieľom analýzy je:

  • zmapovať existujúce datasety organizácií na data.gov.sk;
  • porovnať počet zverejnených datasetov v gescii jednotlivých organizácií s minuloročným stavom;
  • zvýšiť povedomie medzi organizáciami o význame otvorených dát.

Analýza poskytuje sumár zverejnených datasetov aj z kvalitatívneho hľadiska so sústredením na uvedené licencie či formát datasetov zverejnených na portáli otvorených dát. Zároveň prináša porovnanie Slovenska v téme na základe medzinárodných rebríčkov.

Analýza vychádza z potreby pravidelne monitorovať stav v rámci zverejňovania otvorených dát s cieľom zabezpečiť úspešnú implementáciu akčného plánu.

Analýza je dostupná na tomto mieste (DOCX, 464 kB) a je dostupná na pripomienkovanie v termíne od 28. júna 2019 do 12. júla 2019.

Akékoľvek nápady, postrehy, komentáre prosím formulujte do analýzy, ktorú si môžete stiahnuť a následne zaslať emailom na lucia.lacika(at)minv.sk.

Ďakujeme za Vaše pripomienky.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]