Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Vyjadrite sa k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 - 2020

16. 05. 2019

Milí priatelia, milé priateľky,

na poslednom zasadnutí Rady vlády pre MNO , ktoré sa konalo v marci, sme predstavili harmonogram prípravy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 (ďalej len „akčný plán“). V súčasnosti máme pripravený návrh tohto akčného plánu, ktorý bude predmetom schvaľovania na nadchádzajúcom zasadnutí Rady vlády pre MNO v polovici júna.

Materiál ešte len bude predmetom medzirezortného pripomienkového konania (MPK), preto sa môžete k nemu vyjadriť ešte pred pripomienkovým konaním. Vaše návrhy alebo podnety a pripomienky môžete uviesť priamo do textu návrhu, alebo zaslať v termíne do 23. mája 2019 na e- mail p. Márii Milkovej

Tešíme sa na Vaše podnety!


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]