Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2019, piatok
 

Z denníkov pilotnej schémy: Júl 2019

11. 07. 2019

Pilotný projekt č. 3 - schválená Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo 8. júla 2019 Krajskú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii (KK EVVO TSK) do r. 2030 aj s Akčným plánom do r. 2021. Koncepcia bola schválená bez pripomienok. Z tridsaťosem prítomných poslancov bolo dvadsaťosem za. Nikto proti, nik sa nezdržal a desať poslancov nehlasovalo. Podľa rokovania s vedením kraja bude už tento rok zriadená naplánovaná koordinačná kancelária, zostavené pracovne tímy a na budúci rok naplánovane do rozpočtu extra finančné prostriedky na plnenie naplánovaných aktivít, vrátane projektovej prípravy krajského ekocentra.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]