Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Zúčastnili sme sa školenia „Etika a boj proti korupcii“

06. 12. 2017

V pondelok 4. decembra 2017, sme sa zúčastnili na workshope „Etika a boj proti korupcii“, ktorý organizovala Transparency International Slovensko v spolupráci s Úradom vlády SR. Interaktívne školenie viedli Gabriel ŠípošZuzana Hlávková a okrem nás sa na ňom zúčastnili zamestnanci Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport. Účastníci si mohli svoje poznatky a etické zásady preveriť pri riešení troch prípadových štúdií so zameraním na verejné obstarávania, ľudské zdroje a prerozdeľovanie eurofondov. Úlohou bolo pomenovať riziká, ktoré vyplývali z jednotlivých prípadov korupčného správania pre zamestnanca, ktorý bol do neho nútený svojimi nadriadenými a prísť s riešením, ako takýmto tlakom odolať a ako korupčnému správaniu zamedziť. Podľa nášho názoru v týchto úlohách zúčastnení zamestnanci verejnej správy obstáli veľmi dobre.

Neskôr sa účastníci školenia dozvedeli, čo môžu očakávať pri nahlásení korupcie polícii, ako s nimi bude polícia spolupracovať a aký je jej postup pri dokazovaní korupcie. Ďalej sa účastníci oboznámili s otázkami spolupráce štátnych inštitúcií s mimovládnymi neziskovými organizáciami a mohli diskutovať na tému „Etika a úradníci: ako sme na tom?“

Celkovo hodnotíme workshop ako výborný, ako po obsahovej, tak aj po organizačnej stránke.

O workshope informovala organizácia Transparency International Slovensko na svojom Facebooku. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]