Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Všetky správy


:


Odporúčanie k zápisu konečného užívateľa výhod pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
23. 12. 2019

Konečného užívateľa výhod je nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby povinná zapísať do 31. 12. 2019. Návrh na zápis konečného užívateľa výhod sa podáva príslušnému registrovému orgánu, ktorým je: pre nadácie – Ministerstvo vnútra SR,...

Uskutočnilo sa 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
20. 12. 2019

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrili vyhlásenie celoštátnej konferencie občianskych organizácií zo dňa 18.10.2019, predstavenie vybraných projektov MNO podporených z operačného programu Efektívna...

On-line nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov
19. 12. 2019

Iniciatíva, ktorá sa venuje otvoreným vzdelávacím zdrojom OER Commons pripravila nový online nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov. Nástroj umožňuje vytvoriť a publikovať otvorené vzdelávacie zdroje. Náhľad na zdroj je možný tak z hľadiska pedagógov či študujúcich. Nástroj na...

Uskutočnilo sa 2. stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest
18. 12. 2019

Dňa 10.12.2019 sa v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR uskutočnilo 2. stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest. Na zasadnutí bolo prítomným predstavené, ako napreduje implementácia Koncepcie mestského rozvoja SR do roku 2030 a jej jednotlivých opatrení. Koncepcia...

Pokračujúci prieskum najžiadanejších datasetov a API
17. 12. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizuje v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019, úlohy č. 8 a 14) prieskum verejnosti o najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových...

Úradný spravodaj 09. - 13. december 2019
13. 12. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? V4 Good Government Forum 12. 12. 2019 Dňa 4.-5. decembra sa v Luhačoviciach konalo V4 Good Government Forum. Konferencia, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Českej republiky v rámci českého predsedníctva Vyšehradskej štvorky, bola venovaná...

V4 Good Government Forum
12. 12. 2019

Dňa 4.- 5. decembra sa v Luhačoviciach konalo V4 Good Government Forum. Konferencia, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Českej republiky v rámci českého predsedníctva Vyšehradskej štvorky, bola venovaná novým trendom vo verejnej správe. Účastníci konferencie si vymenili skúsenosti z oblasti...

Ministerstvo spravodlivosti SR sa prihlásilo k princípom zverejňovania údajov o konečných vlastníkoch
11. 12. 2019

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa prihlásilo k plneniu princípov zverejňovania údajov o konečných užívateľoch výhod (konečných vlastníkoch), ktoré vypracovala skupina krajín presadzujúcich posilnenie transparentnosti konečných užívateľov výhod.  Skupinu vedúcich krajín...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]