Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2019, streda
 

Všetky správy


:


Hodnotenie plnenia záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019
07. 08. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) vypracoval v spolupráci s kontaktnými osobami pre záväzky Iniciatívy pre otvorené vládnutie na jednotlivých rezortoch, zainteresovanými mimovládnymi neziskovými organizáciami a odborníkmi na jednotlivé témy,...

Úradný spravodaj jún - júl 2018
03. 08. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Mapovali sme požiadavky mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú vzdelávaniu 19. júna 2018 sme v spolupráci s Nadáciou Pontis organizovali dve fokusové...

Otvorenosť ako kultúra vládnutia
25. 07. 2018

Správa z 5. celosvetového summitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie Hlavné mesto Gruzínska, Tbilisi, hostilo v dňoch 17. – 19. júla 2018 celosvetový summit medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Na pravidelných stretnutiach sa zúčastňujú hlavní predstavitelia jednotlivých členských...

Z denníkov analytiky - Júl 2018
11. 07. 2018

Príprava a spustenie zberu dát III Už v mesiaci apríl sme začali prípravné práce k aktivite s názvom zber dát III vyhlásením výzvy na predkladanie prihlášok na pozíciu výskumník/výskumníčka.V júni sme na základe podkladov od 55 záujemcov a záujemkýň o pozíciu a po...

Vyjadrite sa k analýze zverejnených datasetov ústredných orgánov štátnej správy
02. 07. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval druhú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy. Analýza vychádza z plnenia úlohy B. 10 Uznesenia vlády SR č. 104/2017, ktorá znie „vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli...

Z denníkov pilotnej schémy - Jún 2018
14. 06. 2018

Pilotný projekt č.5 Dňa 13. júna 2018 sa v rámci pilotného projektu 5 realizovalo ďalšie zo stretnutí s občanmi. Stretnutie tentokrát hostila obec Buglovce. Michal Smetanka, ktorý stretnutie viedol a facilitoval, otvoril základné okruhy tém, ktoré sú predmetom verejných...

Z denníkov analytiky - Jún 2018
11. 06. 2018

Na rozpočet s občany Dňa 7. júna 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Na rozpočet s občany, ktorú usporiadalo mesto Brno v priestoroch Novej radnice. Na konferencií sme sa dozvedeli množstvo informácií zo sveta participatívneho rozpočtovania, vypočuli si skúsenosti praktikov a...

Príďte na diskusie k ideovému zámeru úpravy zákona o podpore práce s mládežou
08. 06. 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rada mládeže Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spoločne pracujú na tom, aby hlas mladých ľudí a ľudí, ktorí pracujú s mládežou a pre mládež bol súčasťou genetického fondu vznikajúceho...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]