Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Všetky správy


:


Vycestovali sme za cirkvami a náboženskými spoločnosťami v rámci plnenia úlohy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020
19. 06. 2020

Ako sme už niekoľkokrát informovali, ÚSV ROS sa postupne stretáva s predstaviteľmi jednotlivých cirkví a náboženských spoločností. Tento raz sme vycestovali na východ Slovenska, kde sme sa v Prešove stretli so zástupcami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a tiež Pravoslávnej...

Transparentnejšia prokuratúra: návrh zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní
16. 06. 2020

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky dňa 11. júna 2020 predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa najmä mení voľba generálneho prokurátora a posilňuje transparentnosť výberových a disciplinárnych konaní prokurátorov. Návrh je zverejnený na právnom...

Stretli sme sa s ďalšími cirkvami a náboženskými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku
10. 06. 2020

ÚSV ROS pokračuje v rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 v stretnutiach s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. V priestoroch nášho úradu sme privítali biskupa Cirkvi...

Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém
09. 06. 2020

Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. Jeho ambíciou bolo poskytovať informácie o všetkých...

Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19
03. 06. 2020

Európska komisia zverejnila druhú výzvu na podávanie projektových návrhov v rámci Spoločenskej výzvy „Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“ programu Horizont 2020. EK zmobilizovala ďalších 122 miliónov eur zo svojho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 na naliehavo potrebný...

Návšteva splnomocnenca vlády v sídle Správy štátnych hmotných rezerv SR
02. 06. 2020

Dňa 25. mája 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol s podpredsedníčkou Správy štátnych hmotných rezerv SR Ing. Zuzanou Šubovou. Splnomocnenec prezentoval agendu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a dal do pozornosti...

Aj tento týždeň pokračujeme v stretnutiach s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku
29. 05. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 ÚSV ROS pokračuje v stretnutiach s jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. Tento týždeň sme navštívili Bahájske spoločenstvo a ...

Úradný spravodaj 25. - 29. mája 2020
29. 05. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Samosprávy, mestá a obce sa môžu prihlásiť do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 29.05.2020 Slovensko je členom medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011. Vďaka nášmu členstvu prijímame uzneseniami vlády SR Akčné...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]