Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2019, štvrtok
 

Všetky správy


:


VI. celosvetový summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie hľadal odpovede na aktuálne témy
13. 06. 2019

V dňoch 29. – 31. mája 2019 sa v kanadskej Ottawe uskutočnil šiesty medzinárodný summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Delegácie zo 79 členských krajín vrátane Slovenska, ktoré je členom Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011, zástupcovia dvadsiatich miestnych samospráv...

Analyzovali sme vybrané participatívne politiky na úrovni štátnej správy
11. 06. 2019

V rámci plnenia záväzku z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019, ktorý sa týka analýzy vybraných participatívnych politík na úrovni štátnej správy pripravil Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sériu prípadových štúdií s ...

Plnenie úloh z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 v téme prokuratúry
10. 06. 2019

V súvislosti s plnením úloh z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 týkajúcich sa zmien v prokuratúre (úlohy č. 58 – 61) využil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s organizáciou Via Iuris priestor...

Inkluzívna participácia bola aj témou dialógu medzi Európskou komisiou a Čínou
04. 06. 2019

Koncom mája sa predstavitelia ÚSV ROS (Miroslav Mojžiš - NP Partnerstvo a Dominika Halienová - NP Participácia) zúčastnili pracovného dialógu medzi Európskou komisiou (generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť) a zástupcami Čínskej komisie pre národný rozvoj a reformy v Bruseli...

Na Akadémii dobrej politiky sme prednášali o ochrane whistleblowerov
03. 06. 2019

V rámci plnenia úlohy č. 62 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019, ktorá hovorí o zvyšovaní povedomia verejnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti viedol náš kolega Bystrík Antalík webinár s názvom Boj proti korupcii II.-...

Pozvánka na konferenciu: Mikroregionálna spolupráca v praxi
03. 06. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu pilotného projektu Od Levoče po Spišský hrad, zameraného na politiku medziobecnej spolupráce, ktorý je súčasťou nášho národného projektu Participácia. Konferencia sa koná v dňoch 10. - 11....

Z denníkov analytiky - Jún 2019
03. 06. 2019

Inšpirácia spoza oceánu: Stretnutie na Úrade pre konzultácie s verejnosťou mesta Montreal Po skončení celosvetového summitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP), ktorý sa tento rok konal v Kanade, sme sa dňa 3. júna 2019 stretli s pani Dominique Ollivier, prezidentkou Úradu...

Výzva na predloženie návrhov: Analýza dotačných mechanizmov rezortov
24. 05. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára výzvu na predloženie návrhov k vypracovaniu Analýzy dotačných rezortných mechanizmov. Cieľom analýzy je priniesť komplexný pohľad na poskytovanie dotačných schém z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]