Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. apríl 2018, Piatok
 

Všetky správy


:


Príďte na diskusie o národných prioritách k implementácii Agendy 2030
06. 03. 2018

V mesiacoch marec a apríl 2018 bude na celom Slovensku prebiehať súbor pracovných seminárov a stretnutí k pripomienkovaniu návrhu národných priorít implementácie Agendy 2030. Tento participatívny proces má umožniť zainteresovaným aktérom a odbornej verejnosti zoznámiť sa s predbežným...

Prvé kolo výziev z OP EVS pre mimovládne neziskové organizácie vyhodnotené
27. 02. 2018

Riadiaci orgán Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) po vyhodnotení 1. kola výziev, smerovaných pre mimovládne neziskové organizácie, zverejnil na svojej stránke zoznam schválených projektov. Z celkového počtu 114 prihlásených projektov hodnotiacim procesom úspešne prešlo 66...

Príprava národného akčného plánu pre deti je v plnom prúde
23. 02. 2018

V gescii pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa v období od júla 2017 do júna 2018 spustil proces prípravy Národného akčného plánu pre deti, ktorý nadviaže na aktuálne platný Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 7. týždeň 2018
21. 02. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Príprava podkladov pre legislatívne zmeny vo financovaní MNO V januári sme zorganizovali záverečné stretnutie členov pracovných skupín, na ktorom sme zhodnotili...

Informácie a participácia kľúčom k budovaniu dôvery občanov v štát
19. 02. 2018

Mesto Miláno pripravilo v rámci talianskeho týždňa otvoreného vládnutia úvodnú diskusiu lídrov na tému budovania dôvery občanov v štát cez participáciu. Diskusie sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS). Rovnako ako počas Týždňa...

Hľadáme lídra/ líderku pripravovaného projektu
16. 02. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného lídra alebo skúsenú líderku projektu - manažéra alebo manažéku do pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej...

NP PARTI 2017, alebo výročná monitorovacia správa
14. 02. 2018

K termínu 31. januára 2018 sme Riadiacemu orgánu OP EVS elektronicky zaslali výročnú monitorovaciu správu za projekt NP Parti - Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Výročná monitorovacia správa za rok 2017 zhodnotila osem a pol mesačnú misiu, na...

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom sa stanú súčasťou porovnávacej analýzy
13. 02. 2018

Dňa 13. februrára 2018 prijal splnomocnenec vlády SR Martin Giertl na pôde nášho úradu zástupcov vedecko-výskumného ústavu ACCENDO - Centrum pre vedu a výskum, ktorí sú Ministerstvom vnútra Českej republiky poverení realizáciou porovnávacej štúdie o riadení dobrovoľníctva v Európskej...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]