Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Všetky správy


:


Z denníkov analytiky - Október 2019
25. 10. 2019

Participatívne rozpočty v praxi (samospráv a škôl), alebo Participácia nie je zadarmo - je na nezaplatenie! Vedeli ste o tom, že participatívny rozpočet dnes realizujú nielen progresívne samosprávy, ale už aj moderné školy? V dňoch 10. a 11. októbra 2019 sa v Trenčíne ukázalo, že NIE JE...

Úradný spravodaj 21. - 25. október 2019
25. 10. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Z denníkov analytiky - Október 2019 25. október 2019 Participatívne rozpočty v praxi (samospráv a škôl), alebo Participácia nie je zadarmo - je na nezaplatenie! Vedeli ste o tom, že participatívny rozpočet dnes realizujú nielen progresívne...

S mimovládnymi neziskovými organizáciami a odborníkmi sme diskutovali o vodnom plánovaní
23. 10. 2019

V stredu 23. októbra sme v Bratislave diskutovali o priebehu tretej aktualizácie vodného plánu na Slovensku so zástupcami environmentálnych mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a zástupcami akademickej obce. Vodný plán je základným strategickým dokumentom pre oblasť...

Chcete si založiť sociálny podnik a neviete ako na to? Príďte na konferenciu!
23. 10. 2019

Dňa 5. novembra 2019 organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu Erasmus+ konferenciu pod názvom „Ako začať so sociálnym podnikaním“. Hlavným zámerom konferencie je prezentovať výstupy z tohto projektu, ako aj podeliť sa o skúsenosti...

Výzva na oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
22. 10. 2019

Poznáte vo Vašom KRAJI výnimočných ľudí – dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, alebo výnimočné projekty, ktoré by tento rok nemalo minúť ocenenie SRDCE NA DLANI 2019? SRDCE NA DLANI je ocenenie s dnes už dvadsaťročnou tradíciou, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa...

Nové fondy EÚ musia vytvoriť podmienky pre komplexnú podporu obnovy budov na Slovensku
22. 10. 2019

V utorok 22. októbra sme v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a organizáciou Budovy pre budúcnosť zorganizovali workshop zameraný na efektívnu podporu obnovy budov a rozvoj „inteligentnej energetiky“ na Slovensku v novom programovom období...

Konferencia mimovládnych neziskových organizácií – Orbis Civitates
21. 10. 2019

V dňoch 18. a 19. októbra 2019 sa v Novej Cvernovke v Bratislave  uskutočnila konferencia “Orbis Civitates” pre približne 150 účastníkov – zástupcov mimovládnych organizácií z celého Slovenska, občianskych iniciatív a významných hostí, medzi ktorými bola aj prezidentka Slovenskej...

Účasť úradu splnomocnenca v najvyššom orgáne EŠIF
17. 10. 2019

Zástupcovia úradu splnomocnenca a mimovládnych organizácií sa 16.10.2019 zúčastnili 5. zasadnutia Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy 2014 - 2020. Zasadnutie sa venovalo zhodnoteniu stavu implementácie EŠIF z celkového pohľadu, z pohľadu Ministerstva...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]