Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2017, Nedeľa
 

Všetky správy


:


Uzávierka 1. kola výziev pre MNO z OP Efektívna verejná správa
28. 08. 2017

Prvé hodnotiace kolo balíčku výziev smerovaných na mimovládne organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) malo uzávierku v pondelok 21.08.2017. S potešením konštatujeme, že výzvy sa stretli s veľkým ohlasom v prostredí MNO. Veríme, že k tomu...

Prieskum dopytu verejnosti po otvorených údajoch a otvorených aplikačných rozhraniach
25. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizoval v termíne 16. - 31. marca 2017 prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Prieskum bol realizovaný ...

Dotácia na podporu regionálneho rozvoja
24. 08. 2017

Úrad vlády SR pod gesciou splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vyhlásil dňa 23.08.2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.  V rámci výzvy budú podporené tieto činnosti v oblasti regionálneho...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 33. – 34. týždeň 2017
23. 08. 2017

  Rozporové konanie k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov Na rozporovom konaní k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov sa za účasti ministerky spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj...

Diskusia k Agende 2030 a jej vnútroštátnej implementácii na ÚSV ROS
22. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti srdečne pozýva mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa venujú problematike Agendy 2030 prijatej na pôde OSN 25. septembra 2015 na stretnutie ohľadom jej vnútroštátnej implementácie. Plánovaný postup implementácie Agendy 2030, aj v...

Udeľovanie Ceny za prínos v oblasti prevencie kriminality za rok 2016
17. 08. 2017

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky pripravuje v rámci svojich aktivít vyhlásenie „Ceny za prínos v oblasti prevencie kriminality za rok 2016“. Cena udeľovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sa udeľuje za realizované aktivity v...

Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ
16. 08. 2017

Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v spolupráci s ÚSV ROS prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ.  Organizácie sa v ...

Výzva na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
15. 08. 2017

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX). Miesto vo výbore bude mať aj 6...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]