Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Mediálna kampaň "Bez informácií sa stávaš otrokom" v II. etape

     

       Od roku 2007 vníma pokroková Európa 18.október ako Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Jeden z fenoménov dneška – novodobé otroctvo - zasiahlo za posledné roky do životov státisícov ľudí. Pri hľadaní vlastného uplatnenia na trhu práce narazili na bezohľadnosť obchodníkov. Ak ich úmysly včas neprekukli, dostali sa do pasce biznisu, ktorý má po drogách a zbraniach najrozvetvenejšie chápadlá.

       Únik do bezpečia býva veľmi zložitý. Psychicky podlomené obete sa k nemu zvyčajne odhodlávajú celé mesiace. Obchodníci totiž systematicky a dômyselne podkopávajú psychiku žien i mužov, ktorých zneužívajú. Ničím nezvyčajným nie je ani bitka človeka, ktorý sa vzoprie - priamo pred zrakmi ostatných. Aby sme mohli predísť rizikám spojeným s novodobým otroctvom, musíme ich poznať.

        Bez informácií sa stávaš otrokom – pod týmto mottom pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s podporou Európskej únie celoslovenskú kampaň. Má za cieľ oboznámiť širokú verejnosť s novými formami obchodu s ľuďmi – nútenou prácou. Jej zámerom je zároveň zviditeľniť Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. V minulom roku bol televízny a rozhlasový spot vysielaný od 18.októbra do polovice decembra v rozličných časoch. Bezplatným vysielaním spotu vyšli Ministerstvu vnútra SR v ústrety v rámci informovania verejnosti o problematike obchodovania s ľuďmi v Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase, televízii Markíza, spravodajskej televízii TA3 a v rádiu Express.

        Od začiatku januára tohto roka sa k spomínaným elektronickým médiám pridala bezodplatne aj slovenská spravodajská televízia Patriot a Žilinská televízia, ktoré poskytli priestor pre odvysielanie spotu Bez informácií sa stávaš otrokom opakovane počas prvého mesiaca nového roka.

        Podľa zámeru tvorcov mediálnej kampane sa vráti televízny a rozhlasový spot do slovenských televízií a rádií aj v priebehu tohto roka. V období pred koncom školského roka a pred rozbehom letných pracovných príležitostí, ktoré sú neraz krôčikom k sklamaniu, bude natočený spot opäť varovať pred prílišnou dôverčivosťou a burcovať občanov k zodpovednosti pri vycestovaní za prácou do zahraničia. Efekt mediálnej kampane bude po ukončení oboch etáp prehodnotený nezávislou inštitúciou, pričom výstupy z prieskumu účinnosti mediálnej kampane poslúžia pracovníkom Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Košice – pracoviska Kancelárie ministra vnútra v ďalšom nasmerovaní aktivít.