Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2020, piatok
 

Zoznam podporených žiadostí

Rozhodnutie ministra vnútra SR č. USVRK-OKA-2014/001126 o poskytnutí dotácie podľa zákona číslo 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) zo dňa 29. 10. 2014 nájdete v dokumentoch nižšie.