Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2020, piatok
 

Rumunsko

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb (Bratislava, 30. júna 2005)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 481/2005
  - nadobudnutie platnosti: 4. októbra 2005
 2. Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom verejnej správy a vnútra Rumunska na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb (Bratislava, 30. júna 2005)
  - nadobudnutie platnosti: 4. októbra 2005
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku (Bukurešť 4. augusta 1994)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 30/1995 
  - nadobudnutie platnosti: 3. februára 1995
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi, ako aj inej závažnej trestnej činnosti (Bukurešť, 16. októbra 2003)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 425/2004
  - nadobudnutie platnosti: 8. júla 2004
 5. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vojnových hroboch (Bratislava, 30.novembra 2006)
  - uverejnené v Zbierke zákkonov pod č. 487/2007
  - nadobudnutie platnosti: 30. augusta 2007