Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Ruská federácia

 1. Dohovor medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom (Praha, 5. októbra 1957) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 47/1958 
  - nadobudnutie platnosti: 21. júla 1958
 2. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojitého štátneho občianstva (Moskva, 6. júna 1980) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 71/1981 
  - nadobudnutie platnosti: 5. júla 1981
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny (Bratislava, 13. februára 1995) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 164/1995 
  - nadobudnutie platnosti: 29. júna 1995
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zaistení bezpečnosti šifrových prostriedkov vyrobených v Ruskej federácii a používaných v Slovenskej republike (Bratislava, 13. februára 1995) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 176/1996 
  - nadobudnutie platnosti: 18. júla 1995
 5. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (Moskva, 31. októbra 1995) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 166/1996 
  - nadobudnutie platnosti: 30. decembra 1995
 6. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v hraničných otázkach (Bratislava, 29. apríla 1997) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 424/2000 
  - nadobudnutie platnosti: 29. apríla 1997
 7. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách držiteľov diplomatických alebo služobných pasov (Bratislava, 29. decembra 2000) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 358/2001 
  - nadobudnutie platnosti: 29. decembra 2000
 8. Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Moskva, 29. mája 1994)
 9. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
  - Ú. v. EÚ, L 129 zo 17. mája 2007
  - nadobudnutie platnosti: 1. júna 2007 
 10. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení vydávania víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie
  - Ú. v. EÚ, L 129, 17. mája 2007, str. 27
  - nadobudnutie platnosti: 1. júna 2007
 11. Vykonávací protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii zo dňa 25. mája 2006 (Bratislava, 7. apríla 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 284/2010
  - nadobudnutie platnosti: 1. júna 2010
 12. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre narkotiká Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a ich prekurzormi (Bratislava, 7. apríla 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 182/2010
  - nadobudnutie platnosti: 7. apríla 2010