Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2020, streda
 

Bádateľský poriadok

Pre Štátny archív Košiciach a jeho pracoviská v Michalovciach, Rožňave, Trebišove a Spišskej Novej Vsi platí spoločný Badateľský poriadok.