Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Bádateľský poriadok

Pre Štátny archív Košiciach a jeho pracoviská v Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove platí spoločný Badateľský poriadok.