Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Služby pre verejnosť

Prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ osobitne uvedie údaje o požadovanom archívnom dokumente, účel jeho využitia a vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívneho dokumentu, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívneho dokumentu.

Bádatelia žiadajú o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia vypísaním bádateľského listu. Uvedú v ňom tému štúdia a vyhlásenie o tom, že informácie o archívnych dokumentoch využijú len na účely uvedené v bádateľskom liste. Na orientáciu v archívnych fondoch im zamestnanec archívu môže predložiť archívne pomôcky /inventáre, katalógy a iné/.

Archív vyhotoví odpis, výpis, potvrdenie a kópiu z archívneho dokumentu za úhradu nákladov /správny poplatok/ a súčasne osvedčí ich zhodu s archívnym dokumentom. Tým kópia nahradzuje originál archívneho dokumentu.

Archív môže obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by ich zverejnením mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, prípadne žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok. Obmedzený je aj prístup k tým archívnym dokumentom, ktoré nie sú sprístupnené.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

HODINY PRE VEREJNOSŤ

pondelok - štvrtok 8,00 - 15,00 hod.
piatok nestránkový deň

Bádateľské návštevy je potrebné vopred telefonicky nahlásiť na číslach:
+421 56/ 672 35 00
alebo
+421 56/ 668 68 41.