Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Schengenský akčný plán Slovenskej republiky na roky 2008-2009

Číslo materiálu: KM-121/VI-2008
Pripomienkové konanie od: 14. 02. 2008
Pripomienkové konanie do: 21. 02. 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák, splnomocnenec vlády pre Schengen a štátny tajomník MV SR Jozef Buček
E-mail: chabrece@minv.sk