Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Schengenský priestor

Štáty, ktoré sa podieľajú na implementácii ustanovení Schengenského acquis v plnom rozsahu:

Belgicko 26. 3. 1995

Francúzsko 26. 3. 1995

Nemecko 26. 3. 1995

Luxembursko 26. 3. 1995

Holandsko 26. 3. 1995

Portugalsko 26. 3. 1995

Španielsko 26. 3. 1995

Taliansko 26. 10. 1997

Rakúsko 1. 12. 1997

Grécko 26. 3. 2000

Dánsko 25. 3. 2001

Fínsko 25. 3. 2001

Island 25. 3. 2001

Nórsko 25. 3. 2001

Švédsko 25. 3. 2001

Česká republika 21. 12. 2007

Estónsko 21. 12. 2007

Maďarsko 21. 12. 2007

Lotyšsko 21. 12. 2007

Litva 21. 12. 2007

Poľsko 21. 12. 2007

Slovensko 21. 12. 2007

Slovinsko 21. 12. 2007

Malta 21. 12. 2007

Štáty, ktoré zatiaľ neimplementovali Schengenské acquis, týkajúce sa zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach, používania Schengenského informačného systému a spoločnej vízovej politiky:

Bulharsko

Cyprus

Rumunsko

Štáty, ktoré zatiaľ implementovali Schengenské acquis, týkajúce sa iba policajnej spolupráce:


Írsko

Veľká Británia

Štáty, ktoré plánujú implementovať Schengenské acquis k 1. januáru 2009:


Švajčiarsko

Lichtenštajnsko