Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2018, Nedeľa
 

Schválené reformné zámery

Hodnotiaca komisia na posudzovanie reformných zámerov (HK) obdrží reformné zámery (RZ) po tom, ako predkladatelia odsúhlasia ich predloženie. Riadiaci orgán (RO) zabezpečí distribúciu podkladov na zasadnutie HK. V prípade, že HK na svojom zasadnutí schváli predložený reformný zámer (RZ), je daný RZ zverejnený na webe OPEVS v časti „Schválené“.

Prvé zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 13. júna 2016. Spomedzi siedmich prerokovaných reformných zámerov bolo 5 schválených a 2 boli vrátené predkladateľom na dopracovanie.

Druhé zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 14. júla 2016. Všetkých päť prerokovaných zámerov komisia schválila.

Tretie zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 24. augusta 2016. Všetky tri prerokované zámery komisia schválila.

Štvrté zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 21. decembra 2016. Všetkých deväť prerokovaných zámerov komisia schválila.

Piate zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 25. apríla 2017. Komisia schválila päť prerokovaných reformných zámerov.

Šieste zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 20. júla 2017. Komisia schválila 12 prerokovaných reformných zámerov, jeden vrátila predkladateľovi na dopracovanie a jeden zamietla.

Siedme zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutočnilo 18. decembra 2017. Komisia schválila 5 prerokovaných reformných zámerov, jeden vrátila predkladateľovi na dopracovanie.

Zoznam schválených reformných zámerov (PDF, 348 kB)

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výsledky hlasovania 1. HK 13.06.2016 (257,4 kB) pdf
01.RZ_Meranie_efektívnosti (1,0 MB) pdf
03.RZ-Ďalšie_vzdelávanie_zamestnancov_VS (1,0 MB) pdf
04.RZ-MVSR-MFSR-Budovanie_a_rozvoj_kapacit_analytickych_utvarov (1,0 MB) pdf
05.RZ-MFSR-Hodnotenie_efektivnosti_verejnych_vydavkov (1,0 MB) pdf
06.RZ-MVSR-Zlepsenie_pristupu_obeti_trestnych_cinov_k_sluzbam (1,0 MB) pdf
Výsledky hlasovania 2. HK 14.07.2016 (268,4 kB) pdf
08.RZ-MVSR-Optimalizacia procesov vo verejnej sprave-ver.2 (1,0 MB) pdf
09.RZ_MVSR_Podpora partnerstva a dialogu (1,2 MB) pdf
10.RZ-MSSR-Zefektivnenie sudneho systemu (1,0 MB) pdf
11.RZ-MSSR-Posilnenie a dobudovanie kapacit v oblasti poskytovania pravnej pomoci (1,0 MB) pdf
12.RZ-MSSR-Zlepsenie podnikatelskeho prostredia a odbremenenie sudneho systemu (1,0 MB) pdf
Výsledky hlasovania 3. HK 24.08.2016 (244,8 kB) pdf
13.RZ-UVSR-Zefektivnenie_a_modernizacia_riadenia_ludskych_zdrojov_v_statnej_sprave (1,1 MB) pdf
14.RZ-MSSR-Vzdelavanie_zamestnancov_rezortu_spravodlivosti_a_ziskavanie_odbornych_znalosti (934,3 kB) pdf
16.RZ-JA-Rozvoj_systemu_specializovaneho_vzdelavania_sudcov_a_justicnych_zamestnancov (1,1 MB) pdf
Vysledky hlasovania 4. HK 21.12.2016 (136,3 kB) pdf
17.RZ-SUSR-Reforma zberu a spracovania statistickych udajov vo verejnej sprave (984,8 kB) pdf
18.RZ-MFSR-Hodnotenie efektivnosti verejnych vydavkov (revizia vydavkov) (930,0 kB) pdf
19.RZ-MHSR-optimalizacia procesu posudzovania vplyvov (RIA) (1,0 MB) pdf
20.RZ-UVO-Budovanie proklientsky orientovaneho UVO (1,1 MB) pdf
21.RZ-MFSR-Unifikacia a optimalizacia ekonomickych procesov statu a implementacia Centralneho ekonomickeho systemu (1,0 MB) pdf
22.RZ-NKU-Budovanie a rozvoj analytickych kapacit_hodnota za peniaze (1,1 MB) pdf
23.RZ-UPVII-Vybudovanie intervencnej logiky strategickeho planovania v ustrednych organoch statnej spravy (916,3 kB) pdf
24.RZ-UREKP-Modernizacia riadenia ludskych zdrojov Uradu pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluzieb (1,0 MB) pdf
25.RZ-NBU-Elektronicke sluzby Narodneho bezpecnostneho uradu (949,4 kB) pdf
Výsledky hlasovania 5. HK 25.04.2017 (132,1 kB) pdf
26.RZ-MVSR-Riadenie procesov a dat pre OU, PZ a HaZZ (1,4 MB) pdf
27.RZ-MVSR-Centralne komponenty spravneho konania VS (1,3 MB) pdf
28.RZ-MVSR-Digitalne pracovne prostredie zamestnanca klientskeho centra (1,3 MB) pdf
29.RZ-SBA-Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test-Centrum lepsej regulacie (996,4 kB) pdf
30.RZ-MDaVSR-Kvalitne a efektivne riadenie vystavby (1,1 MB) pdf
Výsledky hlasovania 6. HK 20.07.2017 (188,1 kB) pdf
31.RZ-SVS-Podpora medzinarodnej spoluprace zameranej na posilnenie vymeny skusenosti a prikladov dobrej praxe medzi krajinami EU a OECD v oblasti reformy verejnej spravy (1,2 MB) pdf
32.RZ-SP-Efektivne sluzby Socialnej poistovne v oblasti socialneho poistenia (1,3 MB) pdf
33.RZ-MZSR-Lepsia regulacia-kvalitnejsie a udrzatelne zdravotnictvo (1,2 MB) pdf
34.RZ-MZSR-Transformacia vnutornych procesov a zefektivnenie spravy poriadenych organizacii MZSR (1,2 MB) pdf
35.RZ-MZSR-e-Zdravie-Zabezpecenie dostupnosti a rozsierenie sluzieb elektronickeho zdravotnictva (1,2 MB) pdf
36.RZ-PU-Reformny zamer Pamiatkoveho uradu SR (oblast Pamiatkovy informacny system) (1,4 MB) pdf
37.RZ-UNMSSR-Podpora manazerstva kvality v organizaciach verejnej spravy (1,2 MB) pdf
38.RZ-ZVJS-Komplexne zvysenie kvality procesov v podmienkach Zboru vazenskej a justicnej straze (1,8 MB) pdf
39.RZ-USVROS SITBMVSR-Register mimovladnych neziskovych organizacii a Otvoreny informacny system mimovladnych neziskovych organizacii (1,4 MB) pdf
40.RZ-UPVII-Koncepcne budovanie digitalnej a inovativnej VS (1,3 MB) pdf
41.RZ-FSSR-Zefektivnenie spravy dani a cla (1,3 MB) pdf
42.RZ-ZMOS-Modernizacia miestnej uzemnej samospravy (1,2 MB) pdf
Výsledky hlasovania 7. HK 18.12.2017 (136,7 kB) pdf
45.RZ-SSHR SR-Efektivna sprava statnych hmotnych rezerv (1,2 MB) pdf
46.RZ-USVROS-Kvalitnejsie verejne politiky prostrednictvom lepsieho poznania obcianskej spolocnosti (1,3 MB) pdf
48.RZ-NASES-Zvysovanie uzitkovej hodnoty digitalnych sluzieb pre obcanov, podnikatelov a institucie (1,4 MB) pdf
49.RZ-UPVII-Koncepcne budovanie digitalnej a inovativnej VS (1,4 MB) pdf
50.RZ-MZ SR-Zlepsenie procesov verejneho zdravotnictva a nove elektronicke sluzby uradov verejneho zdravotnictva v SR (1,4 MB) pdf
Výsledky hlasovania 8. HK 12.03.2018 (139,8 kB) pdf
51.RZ-MPSVaR-Optimalizácia procesov Národého inšpektorátu práce (1,2 MB) pdf
52.RZ-MŠVVaŠ-Zefektívnenie procesov a realizácie služieb v oblasti regionálneho školstva a uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií zo zahraničia (1,3 MB) pdf
53.RZ-NSSR-Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky-Zefektívnenie činnosti (1,2 MB) pdf
54.RZ-ÚVO-Budovanie Inštitútu verejného obstarávania (1,1 MB) pdf
55.RZ-NASES-Transparentné rozhodovanie vo verejnej správe – fáza I (1,4 MB) pdf
57.RZ-APZ-Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike (1,2 MB) pdf