Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2017, Utorok
 

Schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci vyzvania OPEVS-PO3-SC31-2016-1, PO 3 – Technická pomoc

Kód žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Výška schváleného príspevku

Dátum schválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

NFP314030A679

Financovanie miezd pre OP EVS – I

Ministerstvo vnútra SR

IČO: 00151866

6 405 000,00 EUR

13.5.2016

Mgr. Slávka Švecová

Ing. Adriana Talajová

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci vyzvania OPEVS-PO1-SC1.1-2016-3

 PO 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS, ŠC 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Kód žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Výška schváleného príspevku

Dátum schválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

NFP314010D309

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra SR

IČO: 00151866

33 456 222,82 EUR

27.02.2017

Ing. Marián Dribňák

Mgr. Katarína Janurová

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci vyzvania OPEVS-PO1-SC1.2-2016-2

PO 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS, ŠC 1.2 Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

Kód žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Výška schváleného príspevku

Dátum schválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

NFP314010D323

Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy

Ministerstvo vnútra SR

IČO: 00151866

1 049 929,02 EUR

27.02.2017

Mgr. Jozefína Jambrichová

Ing. Veronika Kvetáková

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci vyzvania OPEVS-PO1-SC1.1.-2016-4, PO č. 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa, ŠC 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Kód žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Výška schváleného príspevku

Dátum schválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

NFP314010D438

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov

Ministerstvo vnútra SR

IČO: 00151866

8 391 640,21 EUR

7.4.2017

Ing. Barbora Macáková

 

Ing. Veronika Kvetáková

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci vyzvania OPEVS-PO1-SC1.2.-2017-1, PO č. 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa, ŠC 1.2. Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

Kód žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Výška schváleného príspevku

Dátum schválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

NFP314010D977

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Ministerstvo financií SR

IČO: 00151742

2 321 479,07 EUR

7.4.2017

Ing. Anna Pisárová

 

doc.RNDr.PaedrDr.Ladislav Huraj, PhD.

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci vyzvania OPEVS-PO1-SC1.1-2017-3

PO 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS, ŠC 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Kód žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Výška schváleného príspevku

Dátum schválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

NFP314010G102

Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych  procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov

Ministerstvo financií SR

IČO: 00151742

4 499 704,07 EUR

22.05.2017

Ivona Holzerová, RNDr.

doc.RNDr.PaedrDr. Ladislav Huraj, PhD.