Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2017, Streda
 

Schválené žiadosti o nenávrantý finančný príspevok

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci vyzvania OPEVS-PO3-SC31-2016-1, PO 3 – Technická pomoc

Kód žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Výška schváleného príspevku

Dátum schválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

NFP314030A679

Financovanie miezd pre OP EVS – I

Ministerstvo vnútra SR

IČO: 00151866

6 405 000,00 EUR

13.5.2016

Mgr. Slávka Švecová

Ing. Adriana Talajová