Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Semafor

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty projektu

Subjekt projektu:

 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici,
 • V. základná škola v Považskej Bystrici,
 • Občianske združenie detský park

Objekty projektu:

 • materské a základné školy,
 • špeciálna základná škola,
 • centrá voľného času,
 • kluby dôchodcov

Ciele

 • zvyšovanie vedomostí v oblasti pravidiel cestnej premávky,
 • zlepšovanie orientácie chodcov a cyklistov v cestnej premávke,
 • naučiť chodcov a cyklistov bezpečne prejsť cez cestu a križovatku za pomoci dopravných značiek, pokynov policajta a iných osôb,
 • riešenie križovatiek a dopravných značiek.

Charakteristika projektu

     Projekt je realizovaný formou besied, ktoré sú spojené s praktickými ukážkami. Po vykonaní besedy si účastníci môžu overiť svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti na vytvorenom dopravnom ihrisku. Žiaci V. základnej školy v Považskej Bystrici si svoje vedomosti preverujú prostredníctvom aut na diaľkové ovládanie na vytvorenom dopravnom ihrisku.