Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2016, Piatok
 

Sieť škôl a školských zariadení

Metodika  |  Maturity  |  Testovanie žiakov  |  Rozpočet a financovanie  |  Suťaže  |  Sieť škôl a školských zariadení  |  Výberové konania  |  Pracovné príležitosti

Zoznam škôl a školských zariadení  v Trnavskom kraji

Adresa na výber škôl podľa kritérií:

www.uips.sk/registre/vyber-skol-podla-kriterii

 

Rezortný informačný systém /RIS/

Na zmenu telefónnych čísiel, faxu, webového sídla, e-mailových adries a mena riaditeľa/zástupcov je potrebné zaslať na Okresný úrad, Odbor školstva požiadavku na zmenu údajov.

Kontaktná osoba na zadávanie zmien do rezortného informačného systému:

Mgr. Soňa Jankovičová

e-mail: Sona.Jankovicova@minv.sk                Tel.: 033/5550153

 

Doplňovanie predmetov a ich skratiek do ŠKVP:

Názvy predmetov, ktoré má škola evidované v školských vzdelávacích programoch sa nahlasujú na CVTI SR,  na adresu anton.kvassay@cvtisr.sk. Tu sa pridelí predmetu akronym a zaradí sa do Registra predmetov.