Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. november 2017, Nedeľa
 

Zamestnanci odboru

Zamestnanci

PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD., vedúci odboru

Oddelenie odborných a metodických činností

RNDr. Dana Čuláková, PhD.

vedúca oddelenia

Mgr. Berzáková Emília

Mgr. Magdaléna Cúgová

PhDr. Janka Eldesová

Mgr. Vladimír Kvaššay

Mgr. Mária Petráková

Ing. Ján Polák

Ing. Anna Trauerová

Mgr. Jana Černická

PhDr. Elena Diechová, PhD.

Mgr. Marián Kapala

Oddelenie analýz, finančvých a kontrolných činností

Ing. Pavol Kubo

vedúci oddelenia
Telefón 041/7076 220

Ing. Marianna Bartošová

Ing. Anna Chrenková

Ing. Janka Kormaňáková

Henrieta Papanová

Jozefína Sandanusová

Mgr. Iveta Šarláková

Mgr. Petra Koháryová

Oddelenie špecializovaných činností

Ing. Jaroslav Hičík

vedúci oddelenia

Ing., Bc. Miroslav Fitt

JUDr. Janka Hricová

Iveta Líšková

Mgr. Helena Moravčíková

Ing. Iveta Sedláčková

Mgr. Lenka Ferenčáková

Anna Kupčuliakova

Mgr. Alena Hlavatá