Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2019, Utorok
 

Slobodný prístup k informáciám

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, org. štruktúra

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií