Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Slobodný prístup k informáciam

Žiadosť o informácie

 

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Z vašej žiadosti o informácie adresovanej Okresnému úradu Senec musí byť zrejmé:

       kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;

       adresa pobytu alebo sídlo;

       ktorých informácií sa žiadosť týka;

       aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.

 

Pokyn o slobodnom prístupe k informáciám (PDF, 74 kB)

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (PDF, 410 kB)