Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. december 2018, Streda
 

Slovenský národný archív

Riaditeľ

Mgr. Ivan Tichý, PhD.

Telefón 02/62 80 11 90
  
 

Sekretariát

Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, 840 05 Bratislava 45

Telefón 02/67 29 82 66, 02/62 80 11 90
Fax 02/62 80 12 49

 

Ústredňa

Telefón 02/62 80 11 78, 02/67 29 82 71

 

Vedúca 1. odd. spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Erika Javošová, PhD.
Telefón 02/62 80 12 14

Vedúca odd. služieb verejnosti

Mgr. Mária Šániková
Telefón 02/62 80 11 87

Vedúca 2. odd. spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD.
Telefón 02/67 29 82 29

Vedúca odd. ochrany archívnych dokumentov

Ing. Alena Maková
Telefón 02/62 80 11 89