Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. august 2017, Štvrtok
 

Slovenský národný archív

Riaditeľ

Mgr. Mária Šániková - poverená vedením

Telefón 02/62 80 11 90, 02/62 80 11 87

 

Sekretariát

Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, 840 05 Bratislava 45
Telefón 02/62 80 11 90
Fax 02/62 80 12 49

 

Ústredňa

Telefón 02/62 80 11 78
 

 

vedúca 1. odd. spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Erika Javošová, PhD.
Telefón 02/62 80 12 14

vedúca odd. služieb verejnosti

Mgr. Mária Šániková
Telefón 02/62 80 11 87

vedúca 2. odd. spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD.
Telefón 02/67 29 82 29

vedúca odd. ochrany archívnych dokumentov

Ing. Alena Maková
Telefón 02/62 80 11 89