Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Slovenský národný archív

Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, 840 05 Bratislava 45       

Riaditeľ

Mgr. Ivan Tichý, PhD.
Telefón 02/62 80 11 90
 

Sekretariát

Telefón 02/67 29 82 66, 02/62 80 11 90
Fax 02/62 80 12 49
 

Podateľňa

Telefón 02/67 29 82 51
 

Bádateľňa

Telefón 02/67 29 82 37
 

Ústredňa

Telefón 02/62 80 11 78, 02/67 29 82 71
 

Vedúca 1. odd. spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Erika Javošová, PhD.
Telefón 02/62 80 12 14
 

Vedúca odd. služieb verejnosti

Prom. hist. Mária Zsigmondová
Telefón 02/67 29 82 16 

Vedúca 2. odd. spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD.
Telefón 02/67 29 82 29

Vedúca odd. ochrany archívnych dokumentov

Ing. Alena Maková
Telefón 02/62 80 11 89