Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2020, pondelok
 

Slovo na týždeň

„Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti.“

 List apoštola Pavla Rímskym 6. kapitola 


Dnes chceme spoločne uvažovať o slobode. Blíži sa čas prázdnin a dovoleniek. Je to obdobie voľna, určitej slobody. Niektorí sa snáď chystáte na ďaleké cesty, niektorí uprednostňujete radšej pobyt doma.
Oddýchnuť si, zbaviť sa každodenného stereotypu, vymknúť sa zo zaužívaných spôsobov života. Aj v dnešnom prečítanom texte sa píše o zmene, o radikálnej zmene celej existencie. Apoštol Pavol píše o slobode a otroctve.

Pavel píše o inom druhu slobody. O slobode od hriechu a smrti. A to je, môžeme smelo povedať o dobrý stupeň vyšší pojem slobody, než je tá fyzická či materiálna.
Sloboda to je prastará túžba človeka. Mohli by sme si teraz vyhradiť čas a spoločne si povedať ako si kto predstavuje slobodu no radšej položím túto otázku tak aby ste si na ňu zodpovedali každý sám. Poznáme otrokársku dobu, vtedy sloboda tak ako ju poznáme dnes neexistovala pre všetkých. Známa je nám aj francúzska revolúcia. I v nej ľudia bojovali o slobodu, rovnosť a bratstvo.
Dnes používame pojem sloboda v iných súvislostiach ako tomu bolo u Pavla. Je tu značný rozdiel. My slobodu skôr charakterizujeme ako stav kedy sa môžeme voľne rozhodovať, keď svoj život riadime podľa našich predstáv. Vtedy keď nie sme v našom rozhodovaní nikým obmedzovaní hovoríme o slobode.
Apoštol Pavel pozerá na slobodu vždy v porovnaní s tým, čo ju ohrozuje. Tak sa stáva sloboda pre Pavla slobodou od niečoho. Tak to hovorí aj v dnešnom texte: lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. Kto je otrokom hriechu, tomu je skutočne ďaleký pojem spravodlivosť, je slobodný voči spravodlivosti, t. z. nezáleží mu na tom, a už vôbec netúži po Božej spravodlivosti. Byť teda slobodný voči spravodlivosti je pre hriešneho človeka nielen prirodzené ale aj nebezpečné.
Pre nás je sloboda to, keď nemáme, žiadneho pána. Pre Pavla je sloboda, byť vykúpeným od smrti. A preto používa aj prirovnanie k trhu s otrokmi. Každý človek je otrokom hriechu a jeho konanie tak zákonite vedie ku večnej smrti. Z takejto situácie môže človeka vykúpiť jedine Ježiš Kristus. Ako kresťania, vykúpení Božím Synom do novoty života, máme dobrého Pána. Sme slobodní aj keď máme toho, kto je naším Pánom.
V túto chvíľu sa zamyslime nad tým, či napriek našej vonkajšej fyzickej slobode nie sme veľkými otrokmi mnohých vecí. Myslím, že nás v mnohom zotročujú rôzne veci – sme modernými otrokmi úspechu, prestíže, kultu materiálnych vecí, sme otrokmi práce, ale aj otrokmi závisti, neprajnosti, nepokoja.
Preto sa pýtame: Kde nájsť skutočnú slobodu? Ako ona vyzerá?
Božie slovo nám hovorí, o tom že skutočnú slobodu získa človek len v spojení s Bohom.
Pre apoštola Pavla to bolo celkom jasné. Slobodu od večnej smrti si nezadovážime sami, vlastnými prostriedkami. Táto sloboda nám môže byť len darovaná. Ježiš Kristus je ten kto nám môže dať skutočnú slobodu života. On môže a chce dať novú formu nášmu životu. On je dobrým Pánom nášho života. Predpokladám, že poznáte 23. žalm. Hospodin je môj pastier. Pred určitým časom sa mi do rúk dostal moderný japonský preklad tohto žalmu: Preklad slov Hospodin je môj pastier do našej reči znel : Hospodin určuje mi tempo práce.
On nám dáva dostatok síl a povzbudenia pre mnohé úlohy, ale aj čas na oddych. Ďakujeme Pánu Bohu že nám dáva túto vzácnu možnosť objavovať a učiť sa skutočnej slobode. Čas, ktorý na to máme, je Božím darom, a môže ho každý z nás slobodne využiť. Boh akceptuje slobodné rozhodnutie človeka v každom smere. No aj človek si musí byť vedomý toho, že my sme tí, ktorí budeme musieť akceptovať posledné definitívne Božie rozhodnutie na poslednom súde. Využívajme aj čas voľna, oddychu k získavaniu skutočnej slobody, aby táto sloboda nebola slobodou od Boha, ale pre Boha k Bohu.

Milan Petrula