Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2020, piatok
 

Španielske kráľovstvo

 1. Dohovor o zrušení vízovej povinnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom (Madrid, 12. decembra 1990)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 335/1992
  - nadobudnutie platnosti: 30. apríla 1992
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o odovzdávaní a prijímaní osôb v nezákonnom postavení (Bratislava, 3. marca 1999) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 113/2003
  - nadobudnutie platnosti: 11. decembra 1999
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti (Bratislava, 3. marca 1999)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 94/2000
  - nadobudnutie platnosti: 29. januára 2000