Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 1. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva a Severného Írska o vzájomnom udržiavaní vojnových hrobov (Praha, 3. marca 1949)
  - nie je publikovaná v Zbierke zákonov, jej platnosť je potvrdená oznámením č. 324/1999 Z. z.
  - nadobudnutie platnosti: 3. marca 1949
 2. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v otázkach boja proti terorizmu, obchodovaniu s narkotikami a organizovanému zločinu a vo všeobecných otázkach bezpečnostnej praxe (Praha, 23. júla 1990)
  - nie je publikovaná v Zbierke zákonov, jej platnosť je potvrdená oznámením č. 324/1999 Z. z.
  - nadobudnutie platnosti: 23. júla 1990
 3. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti (výmena nót Praha, 18. septembra 1990 a 20. septembra 1990)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 521/1990
  - nadobudnutie platnosti: 1. októbra 1990