Dnes je 27. marec 2015, Piatok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Verejná správa
 
 

Spoločné obecné úrady

Obce navzájom môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
Zoznamy spoločných obecných úradov boli zostavené na základe údajov, ktoré zaslali sekcii verejnej správy príslušné obce. Akékoľvek nezrovnalosti alebo zmeny oznámte:

PhDr. Edita Hindická
Telefón 02 - 4859 2222

e-mail: edita.hindicka@mvsr.vs.sk

  Prehľad SOU 2014 - titulka     Celkový prehľad spoločných obecných úradov so stavom k 9. 5. 2014   (pdf, 1,7 MB)

       

 Spoločné obecné úrady vykonávajú činnosti na úsekoch uvedených v dokumentoch na stiahnutie - stav k 9. 5. 2014: