Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2017, Štvrtok
 

Spoločné obecné úrady

Obce navzájom môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
Zoznamy spoločných obecných úradov boli zostavené na základe údajov, ktoré zaslali sekcii verejnej správy príslušné obce. Akékoľvek nezrovnalosti alebo zmeny oznámte:
 

Mgr. Ján Janoško

t. č.: 02/4859 2234

e-mail: jan.janosko@mvsr.vs.sk