Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2016, Štvrtok
Sekcie MV SR
 

Spoločné obecné úrady

Obce navzájom môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
Zoznamy spoločných obecných úradov boli zostavené na základe údajov, ktoré zaslali sekcii verejnej správy príslušné obce. Akékoľvek nezrovnalosti alebo zmeny oznámte:
 

Mgr. Ján Janoško

t. č.: 02/4859 2234

e-mail: jan.janosko@mvsr.vs.sk

  Prehľad SOU 2014 - titulka (PNG, 655 kB)     Celkový prehľad spoločných obecných úradov so stavom k 9. 5. 2014  (PDF, 1 MB) (pdf, 1,7 MB)

(JPG, 457 kB)

(JPG, 333 kB)

  (JPG, 336 kB)   (JPG, 332 kB)   (JPG, 261 kB)   (JPG, 193 kB)

 Spoločné obecné úrady vykonávajú činnosti na úsekoch uvedených v dokumentoch na stiahnutie - stav k 9. 5. 2014: