Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Správa o vykonaní auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia

Číslo materiálu: KM-278/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 31. marca 2008
Pripomienkové konanie do: 11. apríla 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: tapferov@minv.sk