Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Správne konania

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII NA STRÁNKE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

25/09/2020

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Kopčany v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (PDF, 507 kB)

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Kopčany v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

23/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu agát - k. ú Kopčany (PDF, 117 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu agát - k. ú Kopčany

22/09/2020

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Prietržka, Trnovec v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (PDF, 551 kB)

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Prietržka, Trnovec v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

21/09/2020

Ohlásenie - "Údržba Chropovského potoka k. ú. Radošovce" - Slovenská vodohospodársky podnik š. p. (PDF, 388 kB)

Ohlásenie - "Údržba Chropovského potoka k. ú. Radošovce" - Slovenský vodohospodársky podnik š. p.

21/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín druhu jarabiny a orechy v k.ú. Skalica (PDF, 197 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín druhu jarabiny a orechy v k.ú. Skalica

 

09/09/2020 

Zisťovacie konanie - „Obytná zóna, IBV Krivé kúty Skalica -3.etapa" (PDF, 131 kB)

Zisťovacie konanie - „Obytná zóna, IBV Krivé kúty Skalica -3.etapa"