Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH  SPRÁVNYCH KONANIACH - OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY  JE K DISPOZÍCII TU. 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy