Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

Správne konania

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny

Odpadové hospodárstvo

Ochrana ovzdušia

Štátna vodná správa