Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Správne konania

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení zámeru a začatí zisťovacieho konania navrhovanej činnosti:

-„Prístavba k výrobnej hale č. 2“ spoločnosti Hörlein Slovensko spol. s r.o. - pridané 4.6.2020

"Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kalná nad Hronom" - pridané 19.5.2020

- "Vinárstvo Lajosh" - pridané 17.3.2020

- "Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce" - pridané 12.11.2018

"Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy" - pridané 10.10.2018

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti:

 

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 14 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov: