Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

Zverejnenie informácie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevin - Alžbeta Martinčeková Šaľa (PDF, 138 kB)
17.09.2020 - 24.09.2020

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania - Juraj Hatvani (PDF, 140 kB)
11.09.2020

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania - Erika Alföldiová (PDF, 139 kB)
11.09.2020