Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Správne konania

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Číslo konania OU-MT-OSZP-2020/007269-Mu (PDF, 21 kB)

Číslo konania OU-MT-OSZP-2020/007065-Mu (PDF, 17 kB)